Junta de Govern i Comissions

Òrgan que, sota la presidència del batle, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a aquest li correspon i exerceix les funcions que senyala la llei.

 • Sr. Bartolomé Jover Sánchez PP

 • Sra. Catalina Moragues Calafell PP

 • Sr. Sr. Mateo Vallori (PP)
   

COMISSIÓ INFORMATIVA PLENARI

Òrgan que té per funció l’estudi, informe i consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del ple de l’Ajuntament.

 • Sr. Bartolomé Jover Sánchez PP

 • Sra. Catalina Moragues Calafell PP

 • Sr. Mateo Vallori Mas PP

 • Sra. Maria Teresa Vidal

 • Sr. Bernat Isern Bauzà

 • Sr. Bartolomé Sastre Moner Per Estellencs

 • Sr. Mariano Truyols Calafell Per Estellencs
   

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Òrgan que té per funció l’examen, estudi i informe de totes les comptes, pressupostàries i extra pressupostàries, que s’hagin d’aprovar per el ple de la Corporació.

 • Sr. Bartolomé Jover Sánchez PP

 • Sra. Catalina Moragues Calafell PP

 • Sr. Mateo Vallori Mas PP

 • Sra. Maria Teresa Vidal

 • Sr. Bernat Isern Bauzà

 • Sr. Bartolomé Sastre Moner Per Estellencs

 • Sr. Mariano Truyols Calafell Per Estellencs