Organigrama administratiu del Consistori

Secretaria Intervenció

Casa de la Vila: c/ Sa Síquia número 4 - 07192 Estellencs

Telèfon 971618521

Fax 971618670

Correu electrònic ajuntament@ajestellencs.net

 

 

Serveis Socials Comunitaris Bàsics


Dijous

Dimarts (Dos cops al mes)

Carolina : Treballadora Social

Horari d’Atenció  Dijous de 8:00h a 15:00h

Correu: serveissocials@ajestellencs.net

Telèfon de Contacte: 971618521

Demanar cita prèvia.


Dijous

Rosina: Educadora Social

Horari d’Atenció Dijous de  10:00h a 19:00h

Telèfon de Contacte: 654116330

Demanar cita prèvia.


Dijous cada 15 dies

Pauline Psicòloga 

Horari d’Atenció Dijous de 9:000h a 13:00h

Telèfon de contacte 971618521

Demanar cita prèvia.

 


Source URL: https://www.ajestellencs.net/node/870