Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal BOIB


Source URL: https://www.ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-reguladora-de-la-creacio-de-fitxers-de-dades