ENQUESTA SOBRE PERCEPCIÓ CIUTADANA I PROPOSTES AL PLA GENERAL D'ESTELLENCS

DADES PERSONALS

 
Sexe
LLOC DE NEIXEMENT
SITUACIÓ

Totes les dades recollides en aquest formulari seran processades per servir de base de dades per al programa de participació ciutadana. Els formularis passaran a formar part de l'expedient de redacció de planejament del Terme municipal d'Estellencs (Pla general, Pla Ordenació detallada, Pla Especial del Centre Històric d'Estelllencs). Només s'enregistraran les dades personals l'emplenament de les quals és obligatòria (edat, sexe, lloc de naixement i situació).