Equip de Govern

EQUIP DE GOVERN - (Partit Popular)

Bartolomé Jover Sánchez

 • Batle d’Estellencs
 • Responsable de l’Àrea d’Urbanisme, Territori, Obres Públiques i Medi Ambient
 • Correu electrònic: cultura@ajestellencs.net
 • Telèfon de contacte: 609 54 38 18

Catalina Moragues Calafell

 • 1ª Tinenta de batle
 • Regidora delegada de l'Àrea d’Educació, Sanitat, Serveis Socials, Manteniment i Personal
 • Correu electrònic: cultura@ajestellencs.net
 • Telèfon de contacte: 971 61 85 21

Mateo Vallori Mas

 • Regidor delegat de l’Àrea d’Esports, Administració i Hisenda
 • Correu electrònic: cultura@ajestellencs.net
 • Telèfon de contacte: 971 61 85 21

Maria Teresa Vidal Balaguer

 • Regidora delegada de l’Àrea de Festes, Cultura i Associacions
 • Correu electrònic: cultura@ajestellencs.net
 • Telèfon de contacte: 971 61 85 21

Bernat Isern Bauçà

 • Regidor delegat de Turisme, Joventut, Gent Gran i Comerç
 • Correu electrònic: cultura@ajestellencs.net
 • Telèfon de contacte: 971 61 85 21

OPOSICIÓ - (Partit “Per Estellencs”)

Bartolomé Sastre Moner

 • Telèfon de contacte: 971 61 85 21

Mariano Truyols Calafell

 • Telèfon de contacte: 971 61 85 21