Notícies

23-Agost-2017
No i Punt! De Festa, Mallorca Lliure d'Agressions Sexistes
Protocol de prevenció i actuació contra les agressions sexistes.
05-Juliol-2017
Campanya Ni 1 foc al bosc! Prevenir és actuar
Prohibit fer foc en terreny forestal des de l'1 de maig a 15 d'octubre.
07-Juny-2016
Convocatòria de plaça de forma interina de Secretaria Interventora
Actualitzat 22/06/2016 amb l'acta de constitució del tribunal qualificador i el decret nomenament tribunal qualificador.
03-Març-2016
Recomanacions d'ús responsable de l'aigua
Davant la manca de puja i la possible situació de sequera que pot arribar, es sol·licita un consum responsable de l'aigua.
27-Juny-2015
Normes Subsidiàries
Es fa públic que el ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària, de data 26 de juny de 2015, va adoptar el següent acord: