AJUNTAMENT


Organigrama polític
Organigrama administratiu
Portal de Transparència
Direccions i telèfons
Documents i gestions
Directori de Links
Governa amb nosaltresESTELLENCS


Història
Turisme
Festes
Fira del Vi i del Formatge
Rutes senderistes
Associacions i Entitats


Organigrama polític del Consistori

Sr. Bartomeu Jover Sánchez

Batle, responsable de Urbanisme, Territori i Obres Públiques

Sr. Gaspar Bosch Balaguer

Primer Tinent de Batle, regidor delegat de Manteniment, de Personal i Medi Ambient

Sra. Catalina Moragues Calafell

Segon Tinent de Batle, regidora delegada d’Educació, Sanitat i Serveis Socials

Sr. Sebastian Aneas Gassó

Regidor delegat de Turisme, de Joventut i Gent Gran

Sra. Maria Antònia Balaguer Palmer

Regidora delegada d’Esports i Cultura

Contacta amb Batlia o amb les diferents regidories a:

Casa de la Vila: c/ Sa Síquia número 4 - 07192 Estellencs

Telèfon 971618521