AJUNTAMENT


Organigrama polític
Organigrama administratiu
Portal de Transparència
Direccions i telèfons
Documents i gestions
Directori de Links
Governa amb nosaltresESTELLENCS


Història
Turisme
Festes
Fira del Vi i del Formatge
Rutes senderistes
Associacions i Entitats


L'Ajuntament us informa3/Març/2017
Anuncio licitación Ocupación espacio público


7/Juny/2016
Convocatòria de plaça de forma interina de Secretaria Interventora
Actualitzat 22/06/2016 amb l'acta de constitució del tribunal...

3/Març/2016
Recomanacions d'ús responsable de l'aigua
Davant la manca de puja i la possible situació de sequera que pot arribar, es sol·licita...

27/Juny/2015
Normes Subsidiàries
Es fa públic que el ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària, de data 26 de juny de...

30/Maig/2014
Seguretat viària dels ciclistes
Normes per a conductors envers els ciclistes i bones pràctiques del ciclista.

5/Agost/2013
VISITAU-NOS
El municipi d’Estellencs s’ha vist afectat per el foc en àrees concretes de pinar de la...

1/Juliol/2013
Aprovació inicial dels documents de les NNSS del planejament municipal d’ Estellencs i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental


30/Octubre/2012
Normes Subsidiàries
Informació pública normes subsidiàries del planejament del municipi d'Estellencs.

24/Març/2011
Renovació de l'inscripció padronal per estrengers no comunitaris
Sense autorització de residència permanent.